„Bugetarea participativă este un proces democratic în care membrii comunității decid în mod direct cum să cheltuie o parte din bugetul Municipiului Iași”

Buget 2018 – 1.000.000 euro

Bugetarea participativă este un proces democratic în care membrii comunității decid în mod direct cum să cheltuie o parte din bugetul Municipiului Iași. O comunitate puternică este și va fi reprezentată atât de cetățeni activi, care vor să hotărască cum sunt cheltuiți banii lor, cât și prin definirea și abordarea de noi soluții pentru comunitatea din care ei fac parte.

Procesul de bugetare participativă își propune:

 • Creșterea calității vieții în Municipiul Iași
 • Un dialog mai bun între administrație și cetățeni
 • Creșterea colaborării dintre cetățeni și factorii de decizie
 • Consolidarea procesului de dezvoltare urbană
 • Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor pentru comunitate
 • Transparentizarea activității Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iași, în calitate de autoritate publică locală, prin Consiliul Local, gestionează un patrimoniu public vast, fie că vorbim de infrastructura rutieră, școlară, de sănătate sau altele în funcție de domeniile de competență.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Iași şi au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

În cadrul ședintei de consiliu Local al Municipiului Iași, consilierii partidului Național Liber au militat pentru implementarea procesului de bugetare participativă și finanțarea unor proiecte în limita sumei de 1,000,000 de euro. În cursul anului 2018, ne propunem:

 1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online iasi.tudecizi.info, adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.
 1. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu), prin intermediul platformei tudecizi.info.
 2. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către Comitet:
 • Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale.
 • În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
 1. Votul cetăţenilor: votul are loc în două etape distincte, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Iași.

Calendarul evenimentelor.

22 Aprilie – 30 aprilie 2018 – Constituirea unui Comitet

 • Formarea unei comitet format din ONG-uri – Mediul de Afaceri – Consilieri Locali (din toate partidele) – Executivul Primăriei – Mass Media – ETC., pentru a supraveghea procesul bugetării participative, cum ar fi respectarea calendarului și aprobarea planurilor de proiect. Acest comitet ar trebui să se întâlnească la fiecare pas al procesului;
 • Recrutarea și instruirea unor „Ambasadori” ai procesului de bugetare participativă (inclusiv consilieri locali care își exprimă interesul față de acest proiect);
 • Stabilirea Regulamentului privind procesul de bugetare participativă.

1 Mai – 15 Mai 2018

 • Popularizarea ideii de bugetare participativă;
 • Întâlniri cu cetățenii pentru a prezenta procesul bugetării participative, identificarea problemelor importante din cartiere și generarea de idei de proiecte.

15 mai – 15 iunie 2018 – Depunerea proiectelor

 • În această perioadă, propunem întâlniri la nivelul fiecărui cartier (prin montarea unor corturi), pentru a oferi sprijin celor care doresc să depună proiecte;
 • Colectarea ideilor prin întâlniri punctuale cu cetățenii.

1 august – 31 august 2018 – Verificarea proiectelor depuse și stabilirea eligbilitățiii: Proiect eligibil, Proiect Neeligibil.

15 septembrie – 15 octombrie 2018 – Votarea proiectelor

19 octombrie 2018 Prezentarea proiectelor finale în urma rezultatului dat de voturi, transmiterea propunerilor către Consiliul Local al Municipiului Iași si includerea lor în bugetul anului 2018

octombrie 2018 – Executivul primăriei Municipiului Iași – Implementare
Notă: Calendarul va putea suferi modificări cu aprobarea Comitetului, care vor fi aduse la cunoștință publică în timp util.

Propunerile de proiect se fac doar pe site-ul iasi.tudecizi.info. Persoanele care nu au acces la internet vor putea depune proiectul cu sprijinul Comitetului, ambasadorii sau delegații procesului de bugetare participativă. Pe site-ul iasi.tudecizi.info va exista o secțiune cu persoanele de la care se poate solicita ajutor în depunerea ideilor de proiect. Pesoanele care depun proiecte sau votează acceptă termenii și condițiile afișate pe iasi.tudecizi.info.

 

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din domeniile :

 • INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ
 • AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ
 • MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
 • AMENAJARE SPAŢII PUBLICE
 • INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ
 • INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
 • INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE
 • DIGITALIZARE

Propunerea de proiect trebuie să respecte următoarele:

 1. să nu fie asimilată unei investiții în curs;
 2. să intre în aria de competență a Primăriei Municipiului Iași;
 3. sa nu intre în aria altor programe desfășurate de ONG-uri;
 4. să nu intre în incompatibilitate cu proiectele aflate în implementare a Primăriei;
 5. să nu aibă caracter politic sau etnic;
 6. să nu aibă caracter comercial sau publicitar;
 7. să fie clar identificabile;
 8. să se încadreze în bugetul maxim alocat;
 9. fiecare cetățean poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu;
 10. dacă ideea unui proiect include mai multe proiecte, în urma analizei, Comitetul poate modifica proiectul cu acordul inițiatorului;
 11. un fișier anexat nu poate avea dimensiunea mai mare de 5 MB;
 12. costul unui proiect nu poate depăși suma de 100.000 de euro cu TVA;
 13. Comitetul își rezervă dreptul de a afișa proiectele pe platforma iasi.tudecizi.info, efectuând în prima fază o verificare a proiectului și a conținutului, urmând a publica proiectul în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Întâlnirile cu cetățenii vor facilita în principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda și de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor întâlniri se vor identifica probleme dar și soluții pentru aceste probleme. Pot participa la întâlniri toți cetățenii cu vârsta de minimum 16 ani care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiul Iași.

Calendarul de întâlniri va fi publicat pe site-ul bugetării participative – iasi.tudecizi.info.

Stabilirea eligibilității:

Comitetul format va realiza o analiză a proiectelor depuse.

Pentru fiecare proiect, un consilier local al municipiului Iași, desemnat de comitet,  va trimite o adresă oficială în baza Legii 393/2004 ART. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local, pentru a stabili sau clarifica eventualele neconcordanțe.

În baza clarificărilor, comitetul poate solicita informații suplimentare deponenților și pot actualiza informațiile despre proiect cu acordul deponentului.

În baza adresei trimise către Primăria Municipiului Iași, reprezentanții acesteia vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.

În cazul unor proiecte similare, cu acordul deponenților, proiectele se vor uni într-o idee unitară pentru a nu disipa numărul de voturi.

Proiectele care nu respectă condițiile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor fi supuse procedurii de vot. Proiectele pot fi modificate doar în această etapă, de către comitetul format și doar cu acordul deponenților.

Validarea proiectelor se face de către comitet, în baza informațiilor primite de la executivul Primăriei Municipiului Iași.

Cetățenii votează și comentează propunerile finale.

1 iulie – 15 iulie 2018 Prima etapă de vot

15 septembrie – 15 octombrie 2018 –  Votarea proiectelor

VOTUL PROIECTELOR

 • Fiecare persoană poate vota o singura data un proiect.
 • Proiectele eligibile vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.
 • Cetățenii pot vota proiecte depuse în una sau mai multe categorii.
 • Pentru a vota, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă.
 • Selecția finală a proiectelor se va realiza după dezbaterea în cadrul întâlnirilor publice cu cetățenii din cartierele orașului.
 • Selecția finală va fi realizată prin ierarhizarea proiectelor în funcție de numărul de voturi în limita bugetului maxim de 1.000.000 de euro.

Votul se poate face doar online pe iasi.tudecizi.info.

Votul se face în două etape distincte.

Se vor implementa proiectele cu cel mai mare număr de voturi în limita maximă a bugetului alocat, cu respectarea prevederilor legale. Proiectele vor fi implementate după aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Iași.

Proiectele vor fi declarate câștigătoare în funcție de cel mai mare număr de voturi din categorie (primul proiect din categoria sa). Restul proiectelor, în funcție de numărul de voturi totale.